Khazzanah Tours and Travel

Apa Kata Mereka?

Saya merasa luar biasa ya dengan 13 orang komitmen Khazzanah mampu memberaangkatkan tepat waktu di tanggal yang ditentukan sangat terkesan dengan komitmen - komitmen dari khzzanah. Terima kasih Sukses Maju terus untuk Khazzanah Mantap
Testimoni Jama'ah Khazzanah Tours
program Umroh Full Ramadhan
Umroh ini lewat Khazzanah tour mudah -mudahan kedepannya kita bisa datang lagi dan menggunakan khazzanah tour. Insya Allah tour Leader-nya good Ramah mantap
Testimoni Jama'ah Khazzanah Tours
PROGRAM UMROH FULL RAMADHAN
Alhamdulilah Pelayanan MasyaAllah tidak ada kendala untuk dari segi pelayanan.Kalau masalah di-Masjidil Haram Rame apa segala macam lumrah. Kalau untuk trevel InsyaAllah amanah.
Testimoni Jama'ah
PROGRAM UMROH FULL RAMADHAN
Ustadzah sangat Joss sekali. Terima kasih semoga Khazzanah Jaya
Testimoni Jama'ah
PROGRAM UMROH FULL RAMADHAN